Skip to main content

اعتبار مالیاتی شهریه یا Tuition Fee Tax Credit چیست و چگونه بر مالیات پرداختی شما اثر می گذارد؟

ژانویه 13, 2021

اعتبار مالیاتی شهریه یک اعتبار مالیاتی غیر قابل پرداخت Non-refundable Tax Credit است و به افرادی تعلق می گیرد که برای دوره های ارتقای شغلی شهریه پرداخت می کنند. این شهریه باید برای تحصیلات بعد از متوسطه پرداخت شده باشد (یعنی شهریه مدارس خصوصی برای دانش آموزان در مقطع دبیرستان یا پایین تر مورد قبول نمی باشد).

این اعتبار مالیاتی ابتدا مالیات فرد دانشجو را کاهش می دهد تا حدی که میزان مالیات پرداختی وی به صفر برسد. اگر فرد دانشجو مالیاتی بدهکار نباشد و یا شهریه مورد نظر در سال مالیات وی را صفر کرده اما همجنان مبالغی از اعتبار باقی مانده باشد امکان انتقال ین اعتبار به همسر، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ دانشجو وجود دارد (تا سقف پنج هزار دلار). این اعتبار همچنین می تواند به سالهای بعد منتقل شود تا وقتی که دانشجو درآمد داشت مورد استفاده قرار گیرد و مالیات بر درآمد وی را کاهش دهد.

این اعتبار مالیاتی برای شهریه های بالای یکصد دلار در موسسات آموزشی واجد شرایط در نظر گرفته می شود. موسسات آموزشی کانادایی برای شهریه دانشجویان خود فرم T2202A  را به دانشجو و CRA ارایه می دهند که به عنوان رسید رسمی پرداخت شهریه تلقی می شود. شهریه پرداختی به موسسات حرفه ای و هزینه های گذراندن امتحانات برای گرفتن مدارک حرفه ای نیز ممکن مورد قبول برای این اعتبار مالیاتی باشد. بطور خلاصه شرایط این اعتبار مالیاتی به شرح زیر است:

 • به افراد شانزده سال و بالاتر تعلق می گیرد
 • ثبت نام در دوره های بالاتر از متوسطه برای بدست آوردن یک مهارت شغلی و یا توسعه مهارت های فردی در یک شغل مد نظر می باشد
 • هزینه شهریه کمتر از یکصد دلار واجد شرایط این اعتبار نیست
 • هزینه شهریه، هزینه اداری ثبت نام و هزینه امتحانات دوره واجد شرایط این اعتبار است
 • هزینه های امتحانات حرفه ای مورد پذیرش است
 • هزینه های عضویت یا هزینه های پرداختی بابت سمینارهای آکادمیک مورد قبول قرار می گیرد
 • اگر GST/HST پرداخت شده باشد کل هزینه مورد قبول قرار می گیرد

موسسات آموزشی مورد قبول برای این اعتبار عبارتند از:

 • دانشگاهها و کالج های کانادایی
 • موسسات آموزشی کانادایی که مورد تایید Employment and Social Development Canada (ESDC) باشند و دوره های توسعه حرفه ای و سایر دوره های مورد تایید به عنوان درس دانشگاهی ارایه می دهند.
 • دانشگاههای خارج از کانادا به شرطی که طول دوره ارایه شده آنها بیش از سه هفته باشد و منجر به مدرک در حد لیسانس و بالاتر شود.
 • دانشگاهها، کالج ها و یا سایر موسسات آموزشی در آمریکا که دروس بالاتر از متوسطه ارایه می دهند به شرط آنکه دانشجو در کانادا سکونت داشته باشد و یا در نزدیک مرز زندگی کند و به دانشگاه مربوطه رفت و آمد نماید.

مکانیسم نحوه اثرگذاری اعتبارهای مالیاتی در مطالب بعدی تشریح خواهد شد.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb