Skip to main content

چه درآمدها و عایداتی در کانادا مشمول مالیات و کدام ها معاف از مالیات هستند؟

اکتبر 29, 2020

درآمدهای مشمول مالیات به شرح زیر است:

 • درآمد کارمندی Emplymnet income
 • درآمد حاصل از یک کسب و کار و یک دارایی Income from a business or property
 • درآمد حاصل از فروش یک دارایی Capital Gain
 • سایر درآمدهایی که در قانون مالیات بر درآمد کانادا قید شده است Others according to the Income Tax Act

عایدات معاف از مالیات بر درآمد:

 • اغلب هدیه ها و ارث
 • درآمد حاصل از برنده شدن در لاتاری یا قرعه کشی ها Lottery
 • درآمد حاصل از قمار و شرط بندی که بصورت تفریحی باشد
 • بورسیه ها و اسکالرشیپ های مدارس ابتدایی و متوسطه
 • بورسیه ها و اسکالرشیپ های کالج ها و دانشگاهها در صورتیکه فرد دانشجوی تمام وقت باشد
 • کردیت مالیاتی GST/HST
 • بنفیت فرزندان Canada Child Benefit
 • اغلب برداشت ها از حساب های TFSA
برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb