دوره راه اندازی کسب و کار در کانادا – جلسه چهارم

6 Aug, 2021

ادامه مدل کسب و کار و برنامه کسب و کار

در جلسه قبل در مورد مدل کسب و کار و اهمیت آن صحبت شد. اکنون می دانید که راز اصلی موفقیت بیزینس ها در چیست؟ مدل کسب و کار چیست و اهمیت آن در راه اندازی بیزینس چقدر است؟ در این جلسه به این سوالات می پردازیم که بوم مدل کسب و کار چیست و چکونه تدوین میشود؟ برنامه کسب و کار چیست و شیوه تدوین برنامه کسب و کار کدام است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb