دوره راه اندازی کسب و کار در کانادا – جلسه پنجم

10 Aug, 2021

تامین مالی کسب و کار

یکی از چالش های پیش روی کارآفرینان برای راه اندازی بیزینس، تامین مالی مناسب، و به صرفه است. در این جلسه راههای موجود برای تامین مالی کسب و کارها در کانادا را بررسی می کنیم. در این جلسه به موارد زیر پرداخته می شود:

  • تامین مالی استارتاپ ها در کانادا
  • مروری بر ضوابط تامین مالی از طریق بانکها و دولت
  • منابع اصلی تامین مالی بیزینس ها در کانادا

جلسه با بانک RBC: تامین مالی کسب و کار از طریق بانکها

بانکها در تمام دنیا یکی از منابع عمده تامین مالی بیزینس ها هستند. در این جلسه مدیر حسابهای کسب و کار بانک RBC، آقای علی جودی، در مورد شیوه تامین مالی کسب و کارهای کوچک توسط بانک RBC توضیح می دهد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb