دوره راه اندازی کسب و کار در کانادا – جلسه ششم

13 Aug, 2021

برنامه بازاریابی

بازاریابی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یک بیزینس است. به همین دلیل بخشی از فعالیت تهیه برنامه کسب و کار به برنامه بازاریابی اختصاص دارد. همچنین در مدل کسب و کار نیز در چند عامل باید برنامه بازاریابی مد نظر قرار گیرد. بسیار مهم است که بیزینس ها برنامه مدون بازاریابی داشته باشند. فرقی نمی کند که بیزینس خیلی کوچک باشد یا بزرگ باشد، وجود برنامه بازاریابی بر موفقیت اثر مستقیم دارد. در این جلسه به تشریح برنامه بازاریابی برای یک کسب و کار می پردازیم.

در این جلسه خانم رحمتی از شرکت ProLoyalWeb تجربیات خود را در مورد وب سایت، SEO و بازاریابی با شما در میان می گذارند.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • برنامه بازاریابی
  • وب سایت، SEO و بازاریابی (توسط خانم رحمتی)
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb