دوره راه اندازی کسب و کار در کانادا – جلسه آخر

19 Aug, 2021

امور مالی، حسابداری و مالیات

یکی از چالش های اصلی کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک مدیریت مالی، دفترداری و حسابداری کسب و کار است. بویژه که مبحث مالیات و برنامه ریزی مالیاتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. برای موفقیت یک کسب و کار، کارآفرین باید امور مالی کسب و کار را به نحو احسن مدیریت نماید و برای این کار باید دانش کافی داشته و توجه ویژه به این امر اختصاص دهد. در این جلسه ضمن اشاره به مهمترین صورتهای مالی یک کسب و کار، در خصوص دفترداری، حسابداری، امور مالیاتی و نحوه مدیریت آنها می پردازیم.

سرفصل های این جلسه عبارتند از:

  • مروری بر گام های راه اندازی یک کسب و کار
  • سواد مالی مورد نیاز کارآفرینان شامل خلاصه ای درباره ی صورتهای مالی مهم
  • دفترداری و حسابداری کسب و کارهای کوچک
  • حقوق و دستمزد
  • مالیات
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb