مالیات نقل و انتقال پول به کانادا چگونه است؟

8 نوامبر, 2020

یکی از سوالات رایج این است که اگر پولی را به حساب خود در کانادا انتقال دهیم و یا پولی از خارج از کانادا به حساب ما وارد شود مشمول مالیات می شود یا خیر؟

پاسخ کلی به این سوال است که به وضعیت اقامت مالیاتی شما و منشا پول بستگی دارد.

اگر شما مقیم مالیاتی باشید و پول منتقل شده در زمره درآمدهای مشمول مالیات باشد، باید در فایل مالیاتی گزارش و مالیات آن پرداخت شود. اما اگر شما مقیم مالیاتی نیستید و یا پول وارد شده در زمره عایدهای معاف از مالیات باشد، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد شد. اگر چنین موارد انتقال پول دارید برای اطمینان با حسابدار خود مشورت کنید.


© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb