Skip to main content

کسانی که تازه وارد کانادا می شوند چه کارهایی در رابطه با مالیات و مسایل مرتبط با آن باید انجام دهند؟

نوامبر 13, 2020

نظام مالیاتی کانادا یک نظام بسیار پیشرفته و پیچیده است. بنابراین به عزیزانی که تازه وارد کانادا می شوند توصیه می کنیم که خود را این سیستم مالیاتی آشنا کنند. در راستای رسالت QualiVests مبنی بر آموزش و اطلاع رسانی به ساکنان کانادا و کسانی قصد ورود به کانادا منابع مختلفی در وب سایت ما و در شبکه های اجتماعی این شرکت بویژه کانال یوتیوب شرکت وجود دارد که می توانید از آنها بهره بگیرید تا بیشتر با نظام مالیاتی کانادا آشنا شوید.

از آنجا که سیستم مالیاتی کانادا صرفا سیستم مالیات ستانی نیست و سیستمد توزیع منافع و کردیت های دولتی هم هست، لذا به همه عزیزان تازه وارد اعم از دانشجو، مهاجر، پناهنده و … توصیه می کنیم که اقدامات زیر را انجام دهند:

  1. وضعیت اقامتی خود مالیاتی tax residency status خود را تعیین کنید. برای اطلاع بیشتر در این مورد میتوانید کانال یوتیوب شرکت را ببنید.
  2. اگر مقیم مالیاتی باشید ممکن است که credit ها و benefit هایی در بدو ورود شامل شما بشود. در مورد آنها بررسی کنید. دو تا از مهمترین آنها عبارتند از Canada Child Benefit (CCB) و HST/GST Credit
  3. در فصل مالیاتی بررسی کنید که آیا الزام به فایل کردن مالیات دارید یا نه. اگر این الزام را دارید باید در مهلت مقرر مالیات خود را فایل کنید تا مشمول جریمه نشوید. اگر الزام ندارید باز هم برای گرفتن benefit ها و credit ها توصیه می کنیم که مالیات خود را فایل کنید.
  4. بعد از فایل کردن اولین مالیات خود، برای CRA My Account ثبت نام کنید.
برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb