Skip to main content

مهلت های مهم مالیاتی و فصل مالیاتی در کانادا کدامند؟

نوامبر 29, 2020

سال مالی برای اشخاص از اول ژانویه تا 31 دسامبر هر سال هست. فصل مالیات در کانادا از اول ژانویه شروع میشه. اما با توجه اینکه کارفرماها و موسسات مالی تا پایان فوریه هر سال مهلت دارند که T4  ها T4A ها T3و T5 صادر کنند.

مهلت مهم دیگه ای که باید بخاطر داشته باشید مهلت Contribution  در حسابهای RRSP برای سال مالی قبل هست که تا اول ماه مارچ هر سال هست.

بنابراین عملا شروع فصل مالیات از ابتدای ماه مارچ هر سال خواهد بود.

مهلت فایل کردن مالیات برای اشخاص تا 30 اپریل هر سال هست. (البته برای سال مالیاتی 2019 بدلیل مواجه شدن با کوید-19 و تعطیلی بسیاری از شرکت های مالیاتی مهلت تا پایان 30 جون تمدید شد.)

همچنین این مهلت برای افراد Self-employed و همسرشان تا پانزدهم ماه جون تمدید میشود اما اگر این افراد بدهی مالیاتی داشته باشند مهلت پرداخت بدهی مالیاتی آنها 30 اپریل است.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb