Skip to main content

نرخ های مالیاتی در کانادا

فوریه 12, 2021

آموزش مالیات در کانادا – قسمت چهارم

دانستن مفاهیم اولیه مالیات برای هر کسی که در کانادا زندگی می کند لازم است. مالیات در کانادا با تمام جنبه های زندگی افراد از جمله بازنشستگی، سرمایه گذاری، پس انداز، پس انداز برای فرزندان، دریافت وام خرید خانه و … ارتباط نزدیک دارد. رسالت ما در شرکت QualiVests اموزش مفاهیم اولیه و مورد نیاز مالیات به فارسی زبانان کاناداست. لطفا با اشتراک گذاری این مطالب، ما  را در این امر یاری رسانید.

همانطور در قسمت اول اشاره کردیم، یکی از خصیصه های نظام مالیاتی کانادا نرخ های مالیات افزایشی (پلکانی) است. در این ویدیو به مفهوم افزایشی بودن نرخ های مالیات می پردازیم و با ارایه نرخ های مالیاتی در سطح فدرال و استان انتاریو به شما نشان می دهیم که براکت ها (پلکان) درآمدی در سطح فدرال و استان انتاریو و نرخ ها برای هر پله ی درآمدی چقدر است.  شما می توانید سوالهای خود را در ذیل ویدیو و یا از طریق ایمیل با ما مطرح کنید.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb