نکات مهمی که برای شروع فصل مالیاتی ۲۰۲۱ باید بدانید

ژانویه 28, 2021

فصل مالیات شروع شده است. برای اینکه تکالیف مالیاتی خود را به موقع انجام دهید و یا زودتر منافع و کردیت های مالیاتی خود را دریافت کنید به این مهلت ها توجه کنید:

 • 1 ژانویه:

  شروع امکان استفاده از contribution room  در حساب Tax Free Saving Account (TFSA). این رقم برای سال 2021 معادل 6000 دلار تعیین شده است.

 • 22 فوریه:

  شروع آنلاین فایلینگ مالیات سال 2020

 • 28 فوریه:

  پایان مهلت کارفرماها، شرکتها و بانکها و موسسات مالی برای ارسال انواع T اسلیپ ها به ذینفعان و CRA. بنابراین فصل مالیات برای اغلب افراد که T اسلیپ از این تاریخ به بعد آغاز می شود.

 • 1 مارچ:

  پایان مهلت واریز به حساب RRSP برای محاسبه در مالیات سال 2020

 • 30 اپریل:

  پایان مهلت فایل کردن مالیات اشخاص

 • 15 جون:

  پایان مهلت فایل کردن مالیات افراد خود اشتغال و همسران آنها

نکته مهم:
کسانی که در سال 2020 کمک مالی CERB و یا CRB دریافت کرده اند، برای آنها T4A و یا T4E صادر خواهد شد. این افراد باید تا زمان صدور این T  اسلیپ ها صبر کرده و سپس مالیات خود را با لحاظ مالیات بر CERB  و CRB دریافتی فایل نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb