Skip to main content

نکات مهمی که برای شروع فصل مالیاتی ۲۰۲۱ باید بدانید

ژانویه 28, 2021

فصل مالیات شروع شده است. برای اینکه تکالیف مالیاتی خود را به موقع انجام دهید و یا زودتر منافع و کردیت های مالیاتی خود را دریافت کنید به این مهلت ها توجه کنید:

 • 1 ژانویه:

  شروع امکان استفاده از contribution room  در حساب Tax Free Saving Account (TFSA). این رقم برای سال 2021 معادل 6000 دلار تعیین شده است.

 • 22 فوریه:

  شروع آنلاین فایلینگ مالیات سال 2020

 • 28 فوریه:

  پایان مهلت کارفرماها، شرکتها و بانکها و موسسات مالی برای ارسال انواع T اسلیپ ها به ذینفعان و CRA. بنابراین فصل مالیات برای اغلب افراد که T اسلیپ از این تاریخ به بعد آغاز می شود.

 • 1 مارچ:

  پایان مهلت واریز به حساب RRSP برای محاسبه در مالیات سال 2020

 • 30 اپریل:

  پایان مهلت فایل کردن مالیات اشخاص

 • 15 جون:

  پایان مهلت فایل کردن مالیات افراد خود اشتغال و همسران آنها

نکته مهم:
کسانی که در سال 2020 کمک مالی CERB و یا CRB دریافت کرده اند، برای آنها T4A و یا T4E صادر خواهد شد. این افراد باید تا زمان صدور این T  اسلیپ ها صبر کرده و سپس مالیات خود را با لحاظ مالیات بر CERB  و CRB دریافتی فایل نمایند.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb