چک لیست مالیات بر درآمد اجاره

اگر درآمدی از دارایی یا املاک خود دارید، میتوانید از چک لیست زیر برای فراهم کردن اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای فایل کردن مالیات خود استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
چک لیست مالیات بر درآمد اجاره

General Information

check-markAddress of your rental property.
check-markRental period
check-markDo you have a co-owner of this property? If yes,
  • Name and address of the co-owner
  • Percentage of your partnership in the rental
  • Percentage of your spouse partnership in the rental
  • If this is an apartment building, how many units does it have
check-markYour gross rental income

Rental Expenses

check-markAdvertisement
check-markInsurance
check-markInterest on Mortgage
check-markOffice expense
check-markLegal, accounting, Agent and other professional fee
check-markManagement and administration fees
check-markMaintenance and repairs
check-markSalaries, wages, and benefits
check-markProperty taxes
check-markTravel
check-markUtilities
check-markCondo fees
check-markMotor vehicle expenses
check-markOther expenses (Specify)

Capital Cost Allowance

check-markFurniture
check-markCost value of the house price and the portion for building and land
check-markRenovation
check-markOthers


© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb