Skip to main content

Canada Child Benefit و GST/HST Credit چیست و چه کسانی مشمول آن می شوند؟ چگونه و چه زمانی برای این ها ثبت نام کنیم؟

نوامبر 21, 2020

Canada Child Benefit(CCB)  و GST/HST Credit کمک های دولتی به افراد و خانوارهای مقیم کاناداست که درآمد آنها از یک سطح معینی که توسط CRA تعیین می شود کمتر باشد.

چه کسانی مشمول هستند و چه زمانی می توانند برای دریافت CCB ثبت نام کنید؟

  1. اگر مقیم مالیاتی باشید، فرزند زیر 18 سال داشته باشید و با ویزای دایمی، در بدو ورود به کانادا می توانید برای CCB اپلای کنید.
  2. اگر مقیم مالیاتی باشید، فرزند زیر 18 سال داشته باشید و با ویزای موقت مثل Study Permit/Work Permit بعد از 18 ماه به شرط داشتن ویزای معتبر برای ماه نوزدهم می توانید برای CCB اپلای کنید.
  3. فرزند یا فرزندان شما باید با شما زندگی کنند و شما Custody آنها را داشته باشید.
  4. اگر برای بار اول می خواهید برای CCB  اپلای کنید باید فرم RC66 را تکمیل و ارسال کنید. اگر CRA My Account  داشته باشید از طریق این حساب هم می توانید اپلای کنید.
  5. برای سالهای بعد نیازی به اپلای مجدد نیست و صرفا با فایل کردن مالیات سالانه خود درخواست شما برای CCB نیز بررسی می شود.

چه زمانی می توانید برای دریافت GST/HST Credit ثبت نام کنید؟

  1. اگر مقیم مالیاتی باشید در بدو ورود به کانادا می توانید برای GST/HST Credit اپلای کنید.
  2. برای بار اول باید از طریق تکمیل و ارسال فرم RC151 برای این کردیت اپلای کنید.  
  3. اگر با تکمیل فرم RC66 برای CCB  اپلای کرده اید درخواست شما برای GST/HST Credit هم بررسی می شود و نیاز به اپلای کردن مجدد نیست. 
  4. برای سالهای بعد نیازی به اپلای مجدد نیست و صرفا با فایل کردن مالیات سالانه خود درخواست شما برای GST/HST Credit نیز بررسی می شود.

توجه کنید که برای مشمول شدن در هر دو مورد فوق شرط درآمدی وجود دارد. قبل از درخواست از سایت CRA درآمد مورد نظر برای آن سال را مرور و اگر درآمد شما کمتر میزان مشخص شده است شما مشمول این کردیت و بنفیت خواهید شد.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb