Skip to main content

تکالیف مالیاتی و شیوه مدیریت امور مالی برای فایل کردن مالیات برای رانندگان اوبر، تاکسی، لیفت و رایدشر

نوامبر 1, 2021

محبوبیت کار کردن در اوبر و سرویس های مشابه بطور روزآفزونی در کانادا در حال افزایش است. بویژه دانشجویان، افراد تازه وارد و کارمندان ساعت های آزاد خود و یا در مسیر منزل تا محل کار و تحصیل را به کار اوبر پرداخته و ضمن کسب درآمد، جامعه را از مزیت های رایدشیر بهره مند می کنند.

وارد شدن به فعالیت اوبر بسیار ساده است اما مدیریت امور مالی و مالیاتی مربوطه همیشه ساده نیست. برخی از رانندگان اوبر در پایان سال بدلیل عدم نگهداری رسیدها و هزینه ها، مزیت های مالیاتی مهمی را از دست می دهند و یا در ممیزی های اداره مالیات دچار مشکل می شوند. این موضوع در مورد HST هم برقرار است.

در این جلسه شما با تکالیف مالیاتی و شیوه مدیریت امور مالی برای فایل کردن مالیات و HST آشنا می شوید.  اهم سرفصل های جلسه عبارتند از:

  • Tax obligations for Uber, Lyft, taxi and rideshare drivers
  • How to be prepared for tax filing
  • Vehicle expenses/Mileage
  • Record keeping
  • What is HST and should you register for it
  • HST filing vs HST remittance
  • How to file and remit your HST

متخصصان شرکت QualiVests با سالها تجربه، دانش و تخصص در حوزه های مالیاتی به شما کمک خواهند کرد که مالیات خود رابهینه کنید و حداکثر میزان Return را دریافت کنید.

 در صورت نیاز به کمک، در برنامه ریزی مالیاتی یا فایل کردن مالیات، می توانید وقت رزرو کنید. همچنین می توانید از طریق ایمیل سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb