تکالیف مالیاتی و شیوه مدیریت امور مالی برای فایل کردن مالیات برای رانندگان اوبر، تاکسی، لیفت و رایدشر

November 1, 2021

محبوبیت کار کردن در اوبر و سرویس های مشابه بطور روزآفزونی در کانادا در حال افزایش است. بویژه دانشجویان، افراد تازه وارد و کارمندان ساعت های آزاد خود و یا در مسیر منزل تا محل کار و تحصیل را به کار اوبر پرداخته و ضمن کسب درآمد، جامعه را از مزیت های رایدشیر بهره مند می کنند.

وارد شدن به فعالیت اوبر بسیار ساده است اما مدیریت امور مالی و مالیاتی مربوطه همیشه ساده نیست. برخی از رانندگان اوبر در پایان سال بدلیل عدم نگهداری رسیدها و هزینه ها، مزیت های مالیاتی مهمی را از دست می دهند و یا در ممیزی های اداره مالیات دچار مشکل می شوند. این موضوع در مورد HST هم برقرار است.

در این جلسه شما با تکالیف مالیاتی و شیوه مدیریت امور مالی برای فایل کردن مالیات و HST آشنا می شوید.  اهم سرفصل های جلسه عبارتند از:

  • Tax obligations for Uber, Lyft, taxi and rideshare drivers
  • How to be prepared for tax filing
  • Vehicle expenses/Mileage
  • Record keeping
  • What is HST and should you register for it
  • HST filing vs HST remittance
  • How to file and remit your HST
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb