Skip to main content

دریافت ITN برای دانشجویان بین المللی

Individual Tax Number (ITN) for International Students

فوریه 7, 2021

سال 2020 سالی پر از چالش و تحولات برای تمام  دنیا بود. یکی از مواردی که در این سال در حوزه دانشگاهها اتفاق افتاد ثبت نام غیر حضوری دانشجویان در دانشگاههای کشورهای دیگر بود. بسیاری از دانشجویان از سراسر دنیا بصورت غیرحضوری در دانشگاههای کانادا ثبت نام کردند در حالیکه این افراد در کانادا حضور نداشتند.

بر اساس قوانین کانادا وقتی افراد non-resident باشند امکان دریافت Social Insurance Number برای مقاصد مالیاتی ندارند. از طرف دیگه افرادی که بصورت غیرحضوری و غیر ساکن در دانشگاههای کانادا ثبت نام کرده اند برای Claim  کردن اعتبار مالیاتی شهریه و یا اظهار اسکالرشیپ دریافتی ممکن است که تمایل و یا الزام داشته باشند که مالیات non-resident  را فایل کنند. برای این منظور این افراد نیاز به دریافت ITN  از اداره درآمد کانادا CRA دارند.

برای دریافت ITN متقاضی باید فرم T1261 رو تکمیل و به همراه کپی برابر اصل پاسپورت و اصل و یا کپی برابر اصل study permit به آدرس تعیین شده روی فرم ارسال نماید. کپی برابر اصل می تواند به تایید مراجع رسمی هر کشور مثل دفاتر اسناد رسمی و یا مترجم رسمی برسد و باید ممهور به مهر “کپی برابر اصل” باشد.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb