مدیریت درآمد اجاره به منظور سهولت در فایل کردن مالیات

October 5, 2021

بدلیل رشد قیمت مسکن در سالهای اخیر در کانادا، مسکن دیگر فقط به عنوان سکونت مورد نظر قرار نمی گیرد. برنامه های مهاجرتی افزایشی و رشد جمعیت در کانادا باعث افزایش تقاضا برای منازل اجاره ای شده است و مردم را به سمت سرمایه گذاری در منازل اجاره ای سوق داده است.

بسیاری از افراد در منازل اجاره ای سرمایه گذاری کرده اند و یا بخشی از منزل مسکونی خود را به اجاره داده اند در حالیکه از تکالیف قانونی گزارش دهی و مالیات بر درآمد آن آگاهی کافی ندارند. در این وبینار به مسایل مهم در این زمینه اشاره شده است.

اهم سرفصل های بحث شده عبارتند از:

فایل اکسل زیر را دانلود نمایید و پس از باز کردن فایل روی دکمه Enabel Macros کلیک فرمایید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb