Skip to main content

انتقال پول از ایران به کانادا

دسامبر 22, 2021

توضیحاتی در خصوص FINTRAC و بخشنامه دپارتمان مالی کانادا در خصوص تراکنش های مالی با ایران

FINTRAC یا Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada واحد اطلاعات مالی FIU (Financial Intelligent Unit) کانادا میباشد. تمام کشورهای عضو FATF ملزم به داشتن واحدهای اطلاعات مالی برای نظارت بر تراکنش های مالی در آن کشور به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشند. به عبارت دیگر FINTRAC نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کانادا می باشد.

دولت ها برای فعالیت در سیستم مالی دنیا موظف به پذیرش توصیه های FATF و اجرای آن در سیستم مالی خود هستند. دولت هایی که از پذیرش و اجرای توصیه های FATF خودداری کنند شهروندان، نهادهای مالی و شرکت های آن کشور را با مشکلات و محدودیت هایی در نظام مالی دنیا مواجه می کنند.

در دنیا، صرفا دو کشور هستند که از همکاری با FATF امتناع کرده و جزو مناطق پر خطر و مشمول اقدام متقابل از سوی FATF اعلام شده اند. این دو کشور عبارتند از ایران و کره شمالی. وقتی FATF برای کشوری اعلام Call for Action یا در خواست اقدام می نماید تمام اعضای FATF موظف هستند که بخشنامه ای به تمام موسسات مالی خود صادر و درخواست کنترل بر تراکنش های مالی مرتبط با آن کشور را بنمایند. FATF در فوریه 2021 درخواست اقدام برای ایران را صادر و متعاقب آن در جولای سال 2021 وزارت فاینانس دولت کانادا برای عمل به تعهد خود در قبال FATF بخشنامه ای را در روزنامه رسمی کانادا، جلد 154 شماره 30 در این خصوص صادر کرد.

برای اینکه بخشنامه وزارت بدرستی فهمیده و اجرا شود، FINTRAC در سپتامبر 2021 راهنمای اجرای این بخشنامه را صادر کرد.

بر اساس این راهنما تمام تراکنش های مالی مرتبط با ایران باید توسط نهادهای مالی کانادا بعنوان تراکنش مشکوک تلقی و به FINTRAC  گزارش شود. اهم اقداماتی که موسسات مالی در قبال تراکنش های مرتبط با ایران باید انجام دهند عبارت است از:

الف- هر تراکنش مالی که منشا آن از ایران باشد و یا مرتبط با ایران باشد صرفنظر از مبلغ آن به عنوان تراکنش پر خطر محسوب می شود و باید با آن مطابق با بند 9.6(3) قانون فساد (پولشویی) و تامین مالی تروریسم Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act برخورد شود.

ب- هر فرد و نهاد مرتبط شامل درخواست کننده و یا ذینفع این تراکنش مطابق مقررات Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations  شناسایی شوند.

ج- شناسایی و بررسی کامل مشتری شامل منشا پول، هدف تراکنش و ذینفعان مرتبط صورت پذیرد.

د- اسناد و مدارک این تراکنش مطابق مقررات نگهداری شود.

ه- همه اینگونه تراکنش ها باید به FINTRAC گزارش شود.

در راهنمای بخشنامه، مواردی درج شده است که از اعمال نظرهای شخصی نهادهای مالی تا حد زیادی کاسته شود.

مثلا در این راهنما به صراحت ذکر شده که به صرف اینکه کسانی پاسپورت ایرانی دارند یا قبلا تراکنش مالی با ایران داشتند نمی توان تراکنش های مالی موجود آنها را در چارچوب این بخشنامه قرار داد. همچنین اقدامات لازم در مورد تراکنش های مرتبط با ایران را به جزییات شرح داده است.

بنابراین بسیار مهم است که قبل از هر گونه نقل و انتقال پول از ایران موارد این بخشنامه و راهنمای آن را بدانید و مدارک لازم برای ارایه به موسسه مالی را تهیه کنید تا تراکنش مالی شما دچار مشکل نشود.

نکات مهم:

 • مدارک لازم برای اثبات منشا پول
  به عنوان مثال اگر منشا پول فروش یک دارایی در ایران است سند فروش را تا هفت سال نگه دارید. اگر هدیه هست حتما رسید هدیه را در همین لحظه بگیرید و نگه دارید. آن را موکول به زمان دیگری نکنید.

 • هدف تراکنش
  هدف تراکنش دلیل انتقال پول از ایران به حساب شما می باشد. به عنوان مثال اگر یک دارایی را در ایران به فروش رسانده اید تا در اینجا منزلی بخرید هدف انتقال پول استفاده برای پیش پرداختDown Payment خرید منزل مسکونی در کانادا می باشد.

 • ذینفعان پول
  اطلاعات تمام ذینفعان اعم از فرستنده یا فرستندگان و گیرنده یا گیرندگان را نگه دارید.
  اگر پول از طریق صرافی ارسال می شود اسناد انتقال پول به حساب صرافی در ایران را نگه دارید.
  همچنین صورتحساب بانکی ایران که پول از طریق آن ارسال شده است را نیز نگه دارید.

 • نگهداری اسناد
  همه اسناد را حداقل به مدت هفت سال نگه دارید.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb