Skip to main content

فرم مالیاتی TD1: نحوه و چرایی تکمیل آن

دسامبر 16, 2021

فرمهای TD1 Federal  و TD1 Provincial  برای تعیین میزان مالیاتی است که باید توسط کارفرما از حقوق شما کسر و به CRA ارسال شود. این فرم بعد از تکمیل باید به کارفرما ارسال شود تا در محاسبه مالیات حقوق و سایر کسورات قانونی deduction at source مورد استفاده قرار گیرد.

فرم TD1  در دوصفحه تنظیم شده است. در ابتدای صفحه اول باید مشخصات فرد وارد شود. در ادامه دوازده بند وجود دارد که کردیت ها و کسوراتی deductions هستند که افراد ممکن است بتوانند claim کنند تا میزان کسورات مالیاتی خود را کمتر کنند. شما باید هر مورد را بررسی و در صورتیکه مشمول شما می شود و تمایل دارید، آن را claim کنید. اگر کردیت یا کسوراتی شامل شما نمی شود اجازه claim  آن را ندارید. بند سیزدهم جمع بندهای مافوق آن است.

صفحه دوم به موارد مهمی از جمله بحث اقامت مالیاتی (resident and non-resident) می پردازند.  برای اطلاع بیشتر در این زمینه می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

چه کسی باید این فرم را تکمیل کند؟

  • کسانی که کارفرمای جدید دارند
  • افرادیکه قصد دارند در فرم قبلی تغییر ایجاد کنند.
  • اگر در Prescribed zone  هستند و می خواهند کسورات مربوطه را claim  کنند.
  • اشخاصی که قصد دارند میزان کسورات از حقوق را افزایش دهند.

اگر در تکمیل فرم اشتباه کنیم در محاسبه مالیات پرداختی ما به CRA اشتباه بوجود خواهد آمد؟

این فرم برای محاسبه میزان مالیات علی الحسابی که باید از حقوق شما کسر و به CRA ارسال شود می باشد. مالیات نهایی شما در فصل مالیات توسط خود شما و حسابدار شما محاسبه و برای CRA ارسال می شود. اشتباه در تکمیل این فرم موجب اشتباه در محاسبه کسورات قانونی می شود.

اگر در محاسبه فرم اشتباه کنیم چه پیامدی دارد؟

اگر فرم را اشتباه تکمیل کنید باعث می شود که میزان کسورات قانونی کمتر و یا بیشتری، از حقوق شما کسر شود. در حالت اول در فصل مالیات شما به CRA بدهکار خواهید شد و ملزم به پرداخت بدهی مالیاتی بابت ما به التفاوت خواهید بود. در حالت دوم شما مشمول ریفاند خواهید شد و مبالغ اضافه ای که از شما کسر شده در قالب ریفاند به شما بر می گردد.

از کجا می توانم این فرم را بدست بیاورم؟

شما می‌توانید به طور مستقیم از سایت CRA فرم TD1 را دانلود نمایید.

به عنوان کارفرما، آیا می توان مبلغ کمتری از حقوق کارمند کسر و به CRA پرداخت کرد؟

خیر. کارفرما باید کسورات را مطابق با فرم TD1 تکمیل شده توسط کارمند، کسر نماید. اگر کارفرما متوجه شود که کارمند فرم را عمدا اشتباه پر کرده است باید آن را به CRA با شماره 1-800-959-5525 گزارش کند.

متخصصان شرکت QualiVests با سالها تجربه، دانش و تخصص در حوزه های مالیاتی به شما کمک خواهند کرد که مالیات خود رابهینه کنید و حداکثر میزان Return را دریافت کنید.

 در صورت نیاز به کمک، در برنامه ریزی مالیاتی یا فایل کردن مالیات، می توانید وقت رزرو کنید. همچنین می توانید از طریق ایمیل سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb