Skip to main content

اعتبار مالیاتی اقامتی در سفرهای تفریحی استانی انتاریو Staycation

(Ontario Staycation Tax Credit)

سپتامبر 6, 2022
Ontario Staycation Tax Credit

اگر ساکن انتاریو هستید و سفر تفریحی در داخل استان داشته اید، رسیدهای خود را نگه دارید و ادامه این مطلب رو مطالعه کنید.
استان انتاریو به منظور حمایت از صنعت توریسم استان، مشوق مالیاتی با عنوان Ontario Staycation Tax Credit را برای سال مالیاتی 2022 معرفی نموده است. ساکنان انتاریو می توانند 20% از هزینه های اقامت در محل های اقامتی واجد شرایط شامل هتل ها، متل ها، کمپ ها و کاتیج ها را تا سقف 1000 دلار برای یک فرد و 2000 دلار برای یک خانوار در مالیات سال 2022 اظهار و به عنوان کردیت مالیاتی دریافت کنند. ( یعنی حداکثر مبلغ 200 دلار برای اشخاص و 400 دلار برای خانوار برگشت مالیات خواهد بود)

افراد واجد شرایط:

فقط ساکنان انتاریو می توانند این کردیت را claim  کنند.
از هر خانوار فقط یک نفر می تواند این کردیت را claim کند.

هزینه های واجد شرایط:

هزینه های اقامت سفرهای تفریحی زیر یک ماه در استان انتاریو واجد شرایط این کردیت مالیاتی است. این هزینه ها شامل هزینه اقامت در موارد زیر است:

  • Hotel
  • Motel
  • Resort
  • Lodge
  • Bed-and-breakfast establishment
  • Cottage
  • Campground
  • Vacation rental property

هزینه های فوق باید برای اسکان بین اول ژانویه 2022 تا 31 دسامبر 2022 باشد.

سقف هزینه قابل اظهار توسط یک خانوار 2000 دلار است. این سقف برای یک فرد 1000 دلار می باشد.

افراد موظف هستند که رسید هزینه ی پرداختی را به مدت هفت سال نگهداری کنند که در صورت درخواست CRA آن را ارایه کنند.

هزینه هایی که واجد شرایط این کردیت نیستند:

هزینه هایی که برای اقامت کوتاه مدت تفریحی نباشد قابل claim نمی باشد. هزینه هایی نظیر موارد زیر واجد شرایط نیست:

هزینه بلیط هواپیما، قطار، و اتوبوس، ماشین اجاره ای، بنزین، پارکینگ، بلیط اماکن دیدنی و تفریحی، هزینه های خوراکی و پزشکی در حین سفر

چگونگی claim این کردیت:

برای claim این کردیت، موقع فایل کردن مالیات سال 2022 باید با در نظر گرفتن هزینه های قابل اظهار و سقف های مربوطه، آن را در مالیات سال لحاظ کنید. اگر مالیات شما را حسابدارتان فایل می کند او را در جریان هزینه های انجام شده بگذارید.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb