Skip to main content

مالیات بر واحدهای مسکونی خالی

Vacant Unit Tax

دسامبر 4, 2022
Vacant Unit Tax

مالیات بر خانه های خالی Vacant Unit Tax و فایلینگ اجباری برای مالکان خانه در اتاوا

شورای شهر اتاوا در تاریخ 11 ماه می 2022 مالیات بر خانه های خالی را تصویب نمود. مطابق این مصوبه، خانه هایی که بیش از 184 روز (شش ماه) بدون سکنه باشند، مشمول مالیاتی معادل یک درصد ارزش برآوردی خانه توسط شهرداری اتاوا خواهند شد. این مالیات به منظور افزایش خانه های استیجاری و کاهش قیمت اجاره در سطح شهر اتاوا می باشد.
اگر شما مالک واحد مسکونی در اتاوا هستید از ژانویه ی 2023 موظف به اعلام وضعیت سکونت واحد/واحدهای مسکونی خود در طی سال قبل هستید.

چه واحدهایی از این مالیات معاف هستند؟

اغلب واحدهای مسکونی که در سه دسته زیر قرار گیرند از این مالیات معاف هستند:

۱- خانه مسکونی اصلی Principal Residence برای اطلاع بیشتر در مورد تعریف خانه ی مسکونی اصلی به لینک زیر مراجعه کنید:

۲- واحد مسکونی که حداقل شش ماه در سال در اجاره ی مستاجر باشد به شرطی که دوره ی اجاره سی روز و یا بیشتر باشد.

۳- مشمول ضوابط واحدهای معاف باشد. واحدهای معاف شامل موارد زیر می باشد:

  • خانه ای که فروش رفته باشد Property sold
  • صاحب خانه فوت کرده باشد Death of owner
  • صاحب خانه در مراقبت پزشکی باشد Owner in care
  • واحد مسکونی در دست تعمیر یا ساخت باشد Construction/renovation
  • به دستور دادگاه امکان اجاره مهیا نبوده Court order
  • مشمول ترکیبی از اجاره و تعمیرات باشد Combination tenant/renovation
  • واحد مسکونی برای استفاده ی فصلی باشد با مجوز اجاره کوتاه مدت باشد همانند کاتیج Seasonal property with Short-Term Rental permit

برای اینکه مطمئن شوید آیا واحد مسکونی شما معاف از مالیات است یا خیر می توانید به لینک زیر مراجعه و پرسشنامه مربوطه را تکمیل کنید.

فایلینگ اعلام وضعیت سکونت واحد مسکونی Declare the occupancy of properties

مالکان تمام واحدهای مسکونی مشمول طرح مالیات خانه های خالی در اتاوا از ابتدای ژانویه 2023 تا پایان آپریل موظف به فایلینگ اعلام وضعیت واحد مسکونی خود هستند. واحدهای مسکونی مشمول این طرح شامل واحدهای دارای کد ملکی Property code می باشند که از سوی Municipal Property Assessment Corporation (MPAC) اختصاص داده شده است. اغلب مالکان واحدهای مسکونی مشمول این طرح نامه ای از سوی شهرداری برای این منظور دریافت کرده اند. برای اطمینان از اینکه آیا واحد مسکونی شما مشمول این مصوبه هست به لینک زیر مراجعه کنید:
اگر واحد شما معاف از مالیات باشد آیا باز هم الزام به فایلینگ اعلام وضعیت سکونت واحد مسکونی خود دارید؟ بلی تمام واحدهای مسکونی مشمول طرح صرفنظر از اینکه معاف از این مالیات هستند یا خیر باید فایاینگ سالانه را انجام دهند.

نحوه انجام این فایلینگ چگونه است؟

برای انجام فایلینگ اعلام وضعیت سکونت واحد مسکونی شما می توانید از طریق سایت Ottawa.ca بصورت آنلاین این کار را انجام دهید. در ژانویه وارد سایت شهرداری اتاوا به Ottawa.ca شوید و فایلینگ را انجام دهید. سایر روش های جایگزین در سایت شهرداری اتاوا اطلاع رسانی خواهد شد.

برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb