پرسش و پاسخ


نکات مهمی که بعد از فصل مالیاتی باید در نظر داشته باشید!

May 10, 2021

چگونه مالیات خود را بصورت اقساطی پرداخت کنم؟

April 16, 2021

روش های پرداخت بدهی مالیاتی (Tax Owe)

March 25, 2021

چک لیست های مالیاتی

March 2, 2021

دریافت ITN برای دانشجویان بین المللی

February 7, 2021

دانستنی های بانکی مورد نیاز برای دانشجویان خارجی در کانادا

January 21, 2021

اعتبار مالیاتی شهریه یا Tuition Fee Tax Credit چیست و چگونه بر مالیات پرداختی شما اثر می گذارد؟

January 13, 2021

اعتبارهای مالیاتی (Tax Credits) چه هستند؟

January 6, 2021

آیا مالیات شخصی ام را خودم پر کنم یا از خدمات شرکت ها و مشاوران مالیاتی استفاده کنم؟

December 20, 2020

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb